Projecte:

Treballs de rehabilitació
per a Clínica Rotger (Palma)


Any:

en curs...


Perfil / Fusteria:

Finestra de doble fulla

aws150cc i aws50

en acabat plata brillant